Bibliothecaris Jan Van Herreweghe - Biografie -

Biografie

Jan Van Herreweghe werd geboren op 28 april 1958 in Matadi (Belgisch Kongo, thans Democratische Republiek Congo). Nadat zijn ouders in 1960 definitief naar België terugkeerden, bracht hij vanaf 1963 zijn jeugd en jongelingsjaren door in Melle, een gemeente van ongeveer tienduizend inwoners ten oosten van Gent.

Tot 1968 liep hij school in het Sint-Gregoriuscollege in Melle-Vogelhoek. Na de verhuis naar het centrum van Melle volgde hij vanaf 1 september 1968 tot eind juni 1970 les in de pas opgerichte Rijkslagerschool Melle. De eerste drie jaar van het middelbaar onderwijs volgde hij de moderne humaniora Latijn-Wetenschappen op de schoolbanken van de Rijksmiddelbareschool in Gentbrugge. Het vierde middelbaar koos hij voor een wetenschappelijke richting in het Koninklijk Atheneum van Wetteren, de laatste twee jaar van de humaniora liep hij school in het Koninklijk Lyceum te Gent.

Na een herexamen Nederlands op zeventienjarige leeftijd en de verplichting om in die zomervakantie vijf boeken te lezen en uitvoerig te bespreken, sloeg de vonk voor de literatuur over. Vooral De Bende van Jan de Lichte en De zoon van Jan de Lichte van Louis Paul Boon brachten hem in literaire vervoering. De vervoering werd een passie, de passie groeide uit tot een bezetenheid.

Na zijn humaniora koos hij voor een opleiding tot boekhouder omdat hij, omwille van zijn leeswoede (120 ŕ 150 boeken per jaar), een universitaire studie niet zag zitten.

Na één jaar boekhouden wist hij al dat hij dat beroep nooit zou uitoefenen. Toevallig las hij in de krant een bericht dat er in Gent een cursus voor bibliotheekmedewerker in een openbare bibliotheek zou worden georganiseerd. Dat sprak hem erg aan. In 1978 behaalde hij dan ook het getuigschrift ‘Akte van Bekwaamheid tot het houden van een openbare bibliotheek’ en het diploma van graduaat boekhouden, organisatie en fiscaliteit met een eindwerk over de kostprijsberekening van een baksteen.

Gebeten door de boekenmicrobe en geďnteresseerd in de techniek van het bibliotheekwezen, volgde hij vanaf 1 september 1978 de lessen bibliotheekkunde aan de Stedelijke Leergangen voor Bibliotheekwetenschappen te Antwerpen.
In juni 1981 behaalde hij het diploma van gegradueerde in de bibliotheekwetenschappen met als eindwerk een Bibliografie van Ivo Michiels.

Vanaf 10 oktober 1980 werkte hij als stagiair in de jeugdbibliotheek van de Stedelijke Openbare Bibliotheek Gent. Hij maakte er de verhuis mee van de Ottogracht naar de Kouter.

Op 1 oktober 1981 tot eind mei 1982 vervulde hij zijn legerdienst.
Op 1 juni 1982 trad hij in dienst van het stadsbestuur Harelbeke, waar hij werd aangesteld als voltijds bibliothecaris om de Stedelijke Openbare Bibliotheek op te starten en te leiden; hij werd tevens aangesteld als halftijds bibliothecaris in de Gemeentelijke Openbare Bibliotheek van Oosterzele. Beide functies waren echter niet verenigbaar en uiteindelijk opteerde hij voor Harelbeke. Die functie bekleedt hij nog steeds.

Tot op de dag van vandaag heeft hij twee bijzondere passies: de beeldende kunsten en de literatuur. Hij onderhoudt goede contacten met verschillende schrijvers en kunstenaars. Hij schreef diverse essays over kunstenaars en documentaire naslagwerken over bepaalde literatuurgebieden. De laatste jaren is zijn passie voor het fenomeen ‘boek’ alleen nog maar toegenomen. De aspecten ‘verzamelen’ ‘lezen’, ‘ordenen van boeken’ ‘bibliofilie’ vindt hij psychologisch zeer interessant voor een (zelf)onderzoek. Er bovendien nog over schrijven helpt (een beetje).

Levensmotto: Het menselijk tekort bij een teveel aan papier.